Obratnost – koordinace

Koordinace s míčem
Gymnastika – síla