Videa ml.žáci

Seminář Antonín Barák
Rychlost – klamavé pohyby
Rychlost – soubojové chování
Bago v prostoru
Kombinační hra na udržení míče
Hra v přečíslení